Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Nu får Danmark en SIRI-kommission

Hvordan kan et lille land som Danmark blive førende i fremtidens økonomi? Det skal en ny SIRI-kommission belyse - og du kan være med.
Af Thomas Damkjær Petersen (formand, Ingeniørforeningen, IDA) og Ida Auken (erhvervsordfører)
 
Der var engang, hvor mennesket var den allervigtigste produktionsfaktor, der fandtes. Uden den menneskelige muskel- og tankekraft ingen brød på bordet eller tag over hovedet. Sådan er det ikke længere. Først fik vi maskiner, der meget hurtigere og langt mere effektivt kan producere alt fra biler til bygninger. Her rækker den menneskelige muskelkraft ikke langt længere.
 
Nu står vi så over for en ny revolution. Hvor maskiner ikke bare leverer muskel- men også tankekraft. World Economic Forum (WEF) vurderer på den baggrund, at ca. 7 mio. job på verdensplan vil forsvinde, fordi de fremover vil kunne varetages af maskiner. Langt størstedelen af disse job vil være kontor og administrative job. 
 
Selvom vi både er udfordret på muskel- og tankekraft er der ingen grund til at fortvivle. Tidligere i historien har vi igen og igen vist, at vi mennesker formår at vende store udfordringer til nye muligheder. Damp, elektricitet og computere repræsenterer hver især en industriel revolution, som har overflødiggjort visse job, men samtidig åbnet dørene for en lang række nye – og oftest langt mere interessante – jobfunktioner.
 
Mændene blev ikke overflødige på arbejdsmarkedet, da de fik selskab af kvinderne. Og hverken mænd eller kvinder bliver det, når de i stadigt støtte omfang får selskab af robotterne. Den fjerde industrielle revolution – kunstig intelligens og digital disruption – vil således ikke kun give os udfordringer, men også en lang række nye muligheder. WEF vurderer fx, at udviklingen vil skabe op mod 2 mio. nye job.   
 
 
Hvordan tackler vi så udviklingen bedst? Et grundprincip må være, at vi omfavner og tæmmer udviklingen til fordel for os mennesker. Vi skal gribe de mange nye muligheder, der ligger i teknologien – bl.a. for at få udviklet varer og services, der ikke tidligere har været mulige at skabe. Men det skal ske i respekt for det samfund, vi gennem mange århundrede nøjsomt har skabt. Vi skal ikke gå på kompromis med de værdi og principper, rettigheder og muligheder vi har kæmpet os til.
 
Et andet grundprincip må være, at vi er vågne og tør tænke nyt. Udviklingen sker uanset, om vi ønsker den eller ej. Ved at udvise rettidig omhu, kan vi være med til at forme fremtiden. Lad os give et eksempel: Ifølge WEF vil 65 pct. af de børn, der går i folkeskole nu, skulle uddanne sig til job, som ikke findes endnu.
 
Det gør det relevant at tænke grundigt over, hvilke værdier og kompetencer, vi giver vores børn og unge med på vejen i uddannelsessystemet. At kunne forstå og begå sig i en digital verden er fx en kompetence, som formentlig bare bliver stadigt vigtigere. Samtidig bør vi overveje, om det fortsat giver mening at have et uddannelsessystem, der er bygget op efter en førindustriel ide om én person ét erhverv resten af livet.   
 
Vi tror på, at der er rigtigt meget at vinde for Danmark ved at være på forkant med udviklingen. Derfor nedsætter vi en SIRI-kommission – opkaldt efter den høflige, digitale hjælper på din iPhone – der skal belyse konsekvenserne ved kunstig intelligens og digital disruption for vores samfund i almindelighed og arbejdsmarked i særdeleshed.
 
Vi har fået en række yderst kompetente mennesker til at hjælpe os med at belyse, hvordan de nye teknologier vil påvirke os som samfund og hvordan Danmark bliver førende i at udnytte de vækst- og jobmuligheder kunstig intelligens og digital disruption skaber – og hvilke typer uddannelser det vil kræve.
 
Håbet er, at vi får sat fokus på en udvikling, der er underbelyst men allerede i fuld gang, og skabe ny politiske ideer til hvordan et lille, innovativt, agilt og digitalt stærk land som Danmark kan blive førende i fremtidens økonomi. 
 
Vær med og byd ind
SIRIkommissionen vil arbejde åbent og inddragende. Det betyder blandt andet, at kommissionen løbende vil efterspørge input og ideer fra offentligheden lige som den vil sætte en række temaer til debat, afholde åbne møder, besøge virksomheder og meget mere.
 
Du kan bidrage ved at blande dig i debatten, byde ind på temaerne med konkrete forslag og ideer - og du kan være med til at sammensætte kommissionen. Hvem mener du bør være med i SIRI-kommissionen for at sikre indsigt, udsyn og perspektiv? Følg med og byd ind på #SIRIkom.