Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Hvorfor indgår uddannelse ikke i regeringens disruptionråd?

Uddannelse er det vigtigste vi har, når det kommer til at omstille os til fremtidens arbejdsmarked.
Af Ida Auken
 
Det er ikke så tit, jeg bliver decideret begejstret over Lars Løkkes politik. Men det gjorde jeg, da jeg så, at han havde fundet på at lave et disruptionråd.
 
Løkke har sikkert tænkt det samme med rådet, som jeg gjorde, da jeg for et lille år siden fandt på SIRI-kommissionen: Vi skal ruste Danmark til en fremtid med kunstig intelligens og digital forandring.
 
Undersøgelser peger nemlig på, at op mod 800.000 job over de kommende 20 år vil kunne varetages af robotter. Det svarer til 1/3 af alle danske job. Så noget må gøres. Nu.
 
Så langt er vi helt enige. Og jeg sætter stor pris på Løkkes initiativ. Men til min store forundring læste jeg i regeringsgrundlaget, at rådet alene skal se på fremtidens arbejdsmarked og bliver placeret i Beskæftigelsesministeriet.
 
Har Lars Løkke glemt uddannelsen?
Det er for snævert et fokus. For ligesom børn ikke bliver født som 6-årige, så bliver nye lønmodtagere ikke udklækket som 20-årige.
 
Der går mange års uddannelse forud for at være rustet til både nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Men hvor er uddannel­sen henne i statsministerens disruptionråd?
 
Man kan vælge at se det som en forglemmelse. At Løkke, Samuelsen og Pape simpelthen bare har haft for travlt, da de skulle smede deres nye trekløver.
 
Men man kan desværre også se det som en helt bevidst videreførelse af den linje, som den tidligere Venstre-regering har lagt med systematisk nedprioritering af uddannelse.
 
Løft blikket
Så kære Lars Løkke. Løft nu blikket. Uddannelse er det vigtigste vi har, når det kommer til at omstille os til fremtidens arbejdsmarked.
 
Derfor: Sørg nu for, at også uddannelse indgår i overvejelserne i disruptionrådet. SIRI-kommissionen stiller gerne op med råd, anbefalinger og sparring.
 
Vi har i et halvt års tid arbejdet med de udfordringer Danmark står overfor med kunstig intelligens og digital disruption og barsler i morgen med en rapport, der beskriver forskellige scenarier for Danmarks fremtid i den 4. industrielle revolution.
 
Da vi i SIRI-kommissionen drøftede rapporten på vores seneste møde i fredags var der mange forskellige synspunkter på de væsentligste udfordringer omkring kunstig intelligens og digital disruption.
 
Digitale færdigheder er forudsætning for dannelse
Men kommissionen talte med én stemme, når det kommer til svaret på udfordringerne: Uddannelse og opkvalificering.
 
Et eksempel fra SIRI-rapporten, der ganske godt viser de udfordringer, vi står over for: 50 procent af den danske arbejdsstyrke har vanskeligt ved at løse udfordringer gennem en digital brugergrænseflade – og der er en direkte sammenhæng med deres skrive-, læse-, og regnefærdigheder.
 
Det er helt åbenlyst, at der ligger en kæmpe udfordring her, som kan og skal løses med uddannelse og opkvalificering. Så den del kan ikke skæres fra.
 
Bragt på altinget.dk d. 14. december 2016